česky english deutsch <<< >>>

Svatojánský okruh

Avifauna u jeskyně Arnika

Světlé listnaté lesy pro pestrou nabídku potravy obvývá velká řada převážně hmyzožravých druhů ptáků. Mnohé z těchto druhů hnízdí v dutinách stromů. Na území se vyskytují tři druhy budníčků (budníček lesní, menší a větší). Jejich rozlišení není příliš snadné a objektivním determinačním znakem je charakteristický zpěv a struktura formulí křídel. Včelojed lesní hnízdí vysoko v korunách a hnízdo má vyložené z čerstvých větviček. Loví vosy a jejich larvy, další druhy hmyzu a také drobné obratlovce.

Jeskyně Arnika Velmi vydatný déšť z 1. na 2.6.1995 proměnil suchou krasovou rokli Propadlé vody v promáčené území protékané povrchovými toky. V místech dnešní vstupní šachty do jeskyně byly pozorovány nápadné ztráty drobného potůčku pod povrch mělké deprese. Dne 14.6.1995 byla kuchyňskou solí označena vtékajícíc voda. Ta se po 20-ti hodinách začala objevovat v klášteře ve Svatém Janu pod Skalou na vývěrech „Ivan“ a „Ivanka“. Spojení nově objevované „Arniky“ s vývěry tak bylo dokázáno. Během prolongačních prací ve dnech 9. a 17.6.1995 se podařilo proniknout do puklinovitých prostor o hloubce 9 m. Objevená chodba strmě upadala po vrstvách chýnických vápenců k JJZ. V září 1995 bylo dosaženo nízké pukliny o rozměrech 300×15 cm, postup se velmi zpomalil. V zimě 1997–98 se skrz suť na konci pětimetrové Příčné chodbičky daří proniknout do malého dómu „U svíčky“. V závalu jsou během práce nalezeny zlomky pravěké keramiky. Dne 7.3.1998 je objevena strmá dómovitá prostora s chaotickým souborem plazivek a trativodů s celkovým spirálovitým průběhem. Ze stěn nové jeskyně vystupují ostré břity odolnějších vápenců a rohovců, modelované povodňovými vodami. Ve spodní části vybíhá nízká upadajícíc „Rohovcová chodba“ položená téměř přesně pod vstupní úžinou. V hloubce 25 m je však ucpaná štěrkovými sedimenty. Následují tedy další namáhavé práce a nevyhnutelné zbudování lanové dráhy do nejnižších míst, kterou je těžený materiál dopravován na povrch. Je také nutné přistoupit k pravidelné výměně vydýchaného vzduchu. V zimě 2002 je objevena chodba za „Žumpou“ a hloubka jeskyně dosahuje 28 m. V nejnižším, občasně zaplavovaném místě práce nadále pokračují. Celková délka chodeb Arniky je v roce 2004 cca 80 m. Přímá vzdálenost k vývěrům činí 1 km při převýšení 127 m. Speleologická skupina Geospeleos, která průzkumné práce provádí, očekává, že objevy většího systému jeskyní na sebe nenechají dlouho čekat.

Užitečné informace

Stránky naučné stezky na webu Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/xljMS

GPS pozice

N 49° 58.231', E 14° 8.884'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://