česky english <<< >>>

Svatojánský okruh

Suchomilná travinná společenstva

Struktura těchto společenstev i podrobnosti jejich vztahu k typu a charakteru půdy a mikroklimatu připomínají vegetační jevy, které se rozvíjejí na velkých plochách jihoruských stepí, severoamerických prérií a na jehoamerických pampách. Proto se i zde pro ně vžilo označení „stepi“, jinak také xerotermní trávníky. Od doby ledové zůstaly na některých místech zachovány otevřené typy biotopů – travinné stepi. Na vzniku a vývoji travinných společenstvech se v kulturní krajině podílela i lidská činnost (pastva, klučení a vypalování lesa). Jsou to především trávníky na hlubších rendzinových půdách, společenstva kostřavy walliské, což jsou druhově velmi bohatá společenstva trav a bylin. Vyskytují se zde druhy rostlin jako kavyl Ivanův, locika vytvalá, chrpa chlumní nebo tolita lékařská. Bezobratlé živočichy tohoto typu stanoviště reprezentují pavouk stepní rudý a motýl běloskvrnáč pampeliškový nebo ploskoroh pestrý.

Užitečné informace

Stránky naučné stezky na webu Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/xljMS

GPS pozice

N 49° 58.241', E 14° 8.366'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://