česky english deutsch <<< >>>

Svatojánský okruh

Světlé teplomilné doubravy

Teplomilné doubravy jsou jedním z nejvýznamnějších biotopů Českého krasu. Vyskytují se na temenech a v horních částech jižně a jihozápadně orientovaných svahů, na mělkých až středně hlubokých, vysychavých až suchých a nevyvinutých půdách, rendzinách. Na vápencích se vyskytje endemická asociace šipákových doubrav s hrachorem panonským a na horninách kyselých zakrslé doubravy s tolitou lékařskou. Tento typ společenstva je příkladem kontaktu mezi vyloženě lesní a stepní vegetací. Dominantním druhem šipákových doubrav je dub pýřitý (šipák). Keřové patro tvoří zejména dřín obecný. V bylinném patru roste kamejka modronachová, třemdava bílá, bělozářka větvitá, mařinka sivá. Z brouků zde žije chráněný roháč obecný, jehož výskyt je důvodem pro zvýšenou ochranu území v rámci evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.

Užitečné informace

Stránky naučné stezky na webu Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/xljMS

GPS pozice

N 49° 58.248', E 14° 8.431'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://