česky deutsch >>>

Vrch svatého Kříže

Výhledy z vrchu sv. Kříže

Vrch sv. Kříže je díky své nadmořské výšce dobrým místem pro výhledy. Z tohoto místa můžete za jasného počasí vidět níže vyjmenované objekty. Orientační dominantou je televizní vysílač, vež vysoká přes 200 metrů sestavená ze tří mohutných válců leží od tohoto místa směrem na jihozápad. Na tabuli naučné stezky je označena číslem 4. Stejným směrem (pod věží) můžeme vidět budovu základní školy Lupáčova se zaměřením na výuku cizích jazyků (č. 12). Jižněji (vlevo) od věže je v dálce vidět Chrám Nejsvětějšího srdce Páně (č. 3) stojící na náměstí Jiřího z Poděbrad. Stejným směrem blíže k nám je vidět budova hotelu Olšanka stojícího na nedalekém Olšanském náměstí (č. 9). Ještě jižněji (vlevo) na úpatí Vrchu sv. Kříže stojí nenápadná vila úzce spojená se životem levicového básníka S. K. Neumanna (č. 13). Vlevo od Neumannovy vily na úpatí kopce stojí budova základní školy Chelčického (č. 10). Výše stejným směrem (jih) pod zeleným areálem Olšanských hřbitovů je vidět nejstarší žižkovský kostel sv. Rocha, sv. Rozálie a sv. Šebestiána (č. 11). Dále za kostelem ve stejném směru stojí budova Luxembourg Plaza (č. 2), což je komplex kancelářských, obchodních a hotelových prostor. Vlevo od budovy Luxembourg Plaza na jih z tohoto místa je vidět velká budova obchodního centra Palác Flora (č. 1).

Směrem na západ z tohoto místa (vpravo od televizní věže) jsou vidět dvě věže budovy meziměstské telefonní ústředny (č. 5). Západním směrem jsou rovněž viditelné věže budovy kostela sv. Prokopa (č. 6). Směrem na severozápad (vpravo od kostela sv. Prokopa) v dálce jsou vidět Hradčany (č. 7). Napravo od hradčan severozápadním směrem z tohoto místa je vidět vrch Vítkov s budovou Památníku osvobození se sochou Jana Žižky (č. 8).

GPS pozice

N 50° 5.105', E 14° 27.590'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://