česky deutsch <<<

Vrch svatého Kříže

Historie a podloží

Vážení návštěvníci, nacházíte se v parku Vrch sv. Kříže v MČ Praha 3 v nadmořské výšce 276 m.n.m. MČ Praha 3 náleží do tzv. Pražské kotliny. Její reliéf je výsledkem erozivní činnosti Vltavy během čtvrtohor. Geologický podklad je tvořen břidlicemi s jílem, drobami a křemenci. Jedná se o usazené horniny, které vznikly v prvohorách asi před 460 mil. lety. Prvohorní křemence byly vždy důležitou stavební surovinou, a proto se zde na několika místech těžily. Podle některých historických pramenů bylo na vršek přesunuto popraviště, na kterém byl umístěn kříž se šibenicí a od té doby se tomuto místu říkalo „Na křížku“.Jiná pověst říká, že František Xaver Šefl, pražský měšťan a pekař, a jeho manželka Eva nechali roku 1822 postavil na kopci dřevěný kříž. Pod schody na kopec směrem k Olšanům stávala do r. 1910 jednopatrová budova. Roku 1840 byla přestavěna na zámeček pro barona Neuperka. Od roku 1866 použita jako špitál, kde byly léčeny nakažlivé choroby. V prostorách Olšanského hřbitova byl roku 1680 – 1682 postaven barokní kostelík zasvěcený sv. Rochovi, sv. Rozárii a sv. Šebestiánovi. Směrem k Havlíčkovu náměstí se koncem 19. století nacházel honosný dům Bezovka s restaurací a velkým sálem, který byl společenským centrem Žižkova. Pod Vrchem sv. Kříže byly vybudovány v letech 1950 – 1955 protiatomové kryty s kapacitou asi 2500 osob. Systém štol napojený na Ochranný systém metra má vlastním zdroj elektrického proudu a vodní nádrž, pět vstupů z různých světových stran kopce a dvě věže, které zajišťují větrání a mohou sloužit jako nouzové vstupy. České radiokomunikace zde mají nouzové vysílací studio, které bylo prý použito v roce 1968.

GPS pozice

N 50° 5.082', E 14° 27.464'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://