česky english deutsch <<< >>>

Horňácko

Hradisko

Na vrcholu kopce Hradiska můžeme dodnes vidět pozůstatky dávného osídlení. Pravěké hradiště mělo rozlohu asi 32 ha a na jeho severní straně je stále zachován 1 400 m dlouhý a několik metrů vysoký val s příkopem.

kopec Hradisko u Javorníku

Archeologové zde při svém výzkumu našli předměty, podle kterých odhadli vznik hradiska na konec doby bronzové (1 000 – 800 př. n. l.). Tento údaj nám nejspíš nic neřekne. Proto si zkusme pro lepší názornost připomenout, že to byla doba, kdy se v Egyptě ještě stavěly pyramidy, vznikl Šalamounův chrám v Jeruzalémě a do našich zemí přicházeli Keltové. A tak se pod korunami buků na valech Hradiska můžeme zamýšlet nad zašlými osudy zdejších obyvatel, kteří byl současníky faraonů.

valy dávného opevnění na vrcholu hradiska

GPS pozice

N 48° 51.364', E 17° 33.709'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis