česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Zlatý kůň

Lom Na Kobyle

V lomu se těžily masivní narůžovělé slivenecké vápence, které budovaly okrajovou zónu vápencového útesu na Zlatém koni. Slivenecké vápence společně s útesovými vápenci koněpruskými vytvořily během variského vrásnění pevný, nesnadno vrásnitelný celek, na který byly od severu přesunuty starší vápence lochkovského souvrství a silurské vápence požárského souvrství. Toto nasunutí proběhlo podél význačné poruchy – očkovského přesmyku. Délka posunu se odhaduje až na 1 km. Násunová plocha tektonické struktury je názorně odkryta v horní části severní lomové stěny. Těžbou byly odkryty i krasové jevy. Jeskyně Zlomená sluj má horní patro vyvinuté podle násunové plochy očkovského přesmyku. V jeskyni Chlupáčova sluj byly učiněny významné nálezy kostí savců z poslední doby meziledové (např. jeskynní lev, hyena, medvěd, stepní kůň, nosorožec). Kamenné nástroje a kosti lovné zvěře ze starší doby kamenné patří mezi jedny z nejstarších stop po člověku na území Českého krasu. Výzkumům Chlupáčovy sluje se věnoval krasový badatel Jaroslav Petrbok (1881–1960), kterého připomíná pamětní deska na lomové stěně u ústí štoly. Opuštěné lomy poskytují útočiště mnohým vzácnějším rostlinám a živočichům. Na vlhčích místech se vyskytuje ohrožená pampeliška bavorská (Taraxacum bavaricum), která jinde v Českém krasu neroste. Její výskyt zde je umožněn tím, že na dně lomu není hlubší vrstva půdy a dno lomu proto nezarůstá (tzv. zablokovaná ekologická sukcese), což podporují i návštěvníci této lokality sešlapáváním porostu. Na konci léta zde rozkvétá hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata). Zarůstající lomové stěny s četnými skalními stupni jsou vhodným hnízdištěm pro našeho nejhojnějšího sokolovitého dravce, poštolku obecnou (Falco tinnunculus) i pro výra velkého (Bubo bubo), který je největší evropskou sovou.

Užitečné informace

Naučná stezka Zlatý kůň na stránkách Správy CHKO Český Kras: http://goo.gl/QbWMs

GPS pozice

N 49° 54.780', E 14° 4.874'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://