česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Zlatý kůň

Zlatý kůň vrchol (475 m n.m.)

Z vrcholu Zlatého koně je pěkný výhled na okolní krajinu. Reliéf krajiny se vytvářel v závislosti na geologické stavbě. Nejbližší okolí Zlatého koně je budované zvrásněnými prvohorními vrstvami siluru a devonu. Vrcholy kopců jsou většinou založeny v korytovitých částech vrás (synklinálách) a údolí naopak procházejí po hřbetech vrás (antiklinálách). Tento jev se nazývá geologická inverze reliéfu krajiny. V měkčích a snadněji odplavitelných jílovitých ordovických břidlicích vznikla dvě široká údolí. Na severní straně se nachází Berounská kotlina, která pokračuje dále přes Králův Dvůr ke Zdicím a odděluje Český kras od Křivoklátska. Na jižní straně prochází od Řevnic k Hostomicím druhé údolí, nazývané Svinařský úval. Tudy protékala v období starších čtvrtohor říčka Litavka. Svinařský úval odděluje Český kras od Hřebenů, které jsou tvořeny stejně jako Křivoklátsko převážně pevnějšími ordovickými horninami a starohorními mořskými sedimenty a vulkanity. Vrchol Zlatého koně je tvořen vrstevnatými světle šedými a místy narůžovělými akantopygovými vápenci (chotečské souvrství, eifel, střední devon). Akantopygové vápence nasedají na šedavé a místy červenavé vápence suchomastské (dalejsko-třebotovské souvrství, dalej, spodní devon). V obou souvrstvích vrstevnatých vápenců vytvořila voda svrchní patro Koněpruských jeskyň. Zde byla koncem 15. století zřízena penězokazecká dílna, ve které se padělaly stříbrné mince, tzv. penízy. Původní zamaskovaný vchod do mincovny byl vpravo od přístupové cesty nedaleko pod vrcholem. Dle pověsti tento vchod objevil pasáček. Penězokazci však vstup zakryli kamenem a mincovna byla znovuobjevena až ve 20. století.

Užitečné informace

Naučná stezka Zlatý kůň na stránkách Správy CHKO Český Kras: http://goo.gl/QbWMs

GPS pozice

N 49° 54.976', E 14° 3.980'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://