česky english deutsch >>>

Naučná stezka Zlatý kůň

Krasové skalní stepi

Na vrcholu a na svazích Zlatého koně jsou slunečné, suché a kamenité partie s mělkou půdou. Místy vystupuje na povrch matečná hornina, vápenec. Suché prostředí je ideální pro rozvoj mnoha stepních druhů rostlin a živočichů. Tyto druhy pocházejí původně z jižní Evropy a z oblasti okolo Černého moře. V Českém krasu se rozšířily po skončení poslední doby ledové. Dříve, snad ještě před padesáti lety, se toto prostředí udržovalo nezarostlé díky pastvě ovcí a koz. Dnes se sem pastva vrací v rámci péče o chráněná území.

Z rostlin převažuje v tomto prostředí nízká tráva, nejčastěji kostřava žlábkovitá (Festuca rupicola) nebo ostřice nízká (Carex humilis). V dubnu otevírá své žluté květy mochna písečná (Potentilla arenaria). Nejnápadnějším jarním druhem je však koniklec luční český (Pulsatilla pragensia subsp. bohemica). V květnu zde žlutě kvete trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium). Začátkem června nelze přehlédnout péřité osiny kavylu Ivanova (Stipa pennata). Fialovomodře kvete chrpa chlumní (Centaurea triumfettii). Růžovofialové květy má mateřídouška časná (Thymus praecox). Uprostřed léta zde modře rozkvétá rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum). Vápencový podklad vyhovuje měkkýšům. Typická pro skalní stepi Českého krasu je žitovka obilná (Granaria frumentum). Travinné bezlesí okolo vrcholu Zlatého koně přitahuje mnohé druhy létajícího hmyzu. Často zde poletuje otakárek fenyklový (Papilio machaon). Rozlehlé plochy skalních stepí vyhovují okáči skalnímu (Chazara brizeis), ohroženému druhu, jehož zdejší populace je jedna z posledních ve středních Čechách. Dosti hojný je tu v létě modrásek vikvicový (Polyommatus coridon). Mezi dobré letce patří babočky. Květy opylují čmeláci. Včely se tu stávají kořistí květoliba včelího (Philanthus triangulum).

Užitečné informace

Naučná stezka Zlatý kůň na stránkách Správy CHKO Český Kras: http://goo.gl/QbWMs

GPS pozice

N 49° 54.943', E 14° 4.012'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://