česky english deutsch <<<

Naučná stezka Zlatý kůň

Všeobecné informace

Naučná stezka Zlatý kůň je dlouhá 3,5 km. Je rozdělena na dvě části, prochází Národní přírodní památkou Zlatý kůň a Přírodní rezervací Kobyla. Projít jí lze za 90 minut. Naučná stezka přímo v terénu seznamuje s živou a s neživou přírodou koněpruské oblasti. Výrazný hřbet Zlatého koně je světoznámou geologickou lokalitou. Tvoří ho z největší části čisté, bílé koněpruské vápence s barevnými lavicovitými suchomastskými a mladšími akantopygovými vápenci v nadloží. Vápence se usazovaly na dně mělkého, prosluněného moře ve starších prvohorách – v devonu, asi před 405–380 milióny let. Koněpruské vápence jsou v podstatě zkamenělý útes podobný dnešním korálovým útesům, který utvářely milióny jedinců dnes již vymřelých mořských živočichů. Proto se v lomech na svazích Zlatého koně nacházejí četné zkameněliny zejména lilijic, korálů, ramenonožců, plžů, trilobitů a jiných. Na vápencové geologické podloží je potom úzce vázáno současné teplomilné a suchomilné rostlinstvo a bohaté živočišstvo, zejména bezobratlí. Nezanedbatelný není ani vliv člověka v posledních letech. Těžbou vápenců v lomech byly objeveny Koněpruské jeskyně, největší jeskynní systém v Čechách a řada menších krasových jevů. Lomy odkryly také bohatá paleontologická naleziště. Obnaženy byly i zajímavé stratigrafické profily, kontakty jednotlivých vápencových facií apod. Není divu, že Zlatý kůň byl zařazen do soustavy nejvýznamnějších chráněných území Evropské unie NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita. Koněpruská oblast je hojně navštěvována turisty, do zpřístupněných Koněpruských jeskyní zavítá ročně na 100 000 lidí. Během prohlídky naučné stezky se prosím chovejte ohleduplně k přírodě i k tabulím na jednotlivých zastaveních. Na okraji lomových stěn buďte obezřetní, mohli byste spadnout do lomu a zabít se!

Užitečné informace

Naučná stezka Zlatý kůň na stránkách Správy CHKO Český Kras: http://goo.gl/QbWMs

Dopravní informace (odjezdy autobusů ze zastávky Koněprusy, Jeskyně – rozcestí): http://goo.gl/KUV5P

Dopravní informace (odjezdy autobusů ze zastávky Koněprusy, Jeskyně): http://goo.gl/Gbfkw

GPS pozice

N 49° 54.957', E 14° 4.140'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://