česky english deutsch <<< >>>

Podél Vlárské dráhy

Šumice

Poolšaví

Vlárská dráha kopíruje řeku Olšavu, počínaje Kunovicemi až po Pitín (nad nímž pramení).

Obce, které se nacházejí podél řeky Olšavy, mají mnoho společného. Podél Olšavy vedla stará obchodní stezka. Obce však také kvůli své pohraniční poloze trpěly po staletí vpády vojsk z uherské strany. Energii řeky ještě donedávna využívala soustava vodních mlýnů. Většina toku řeky je dnes regulována (výjimku tvoří část mezi Míkovicemi a Podolím, která je chráněna jako přírodní památka Olšava).

Máte-li zájem zjistit o tomto regionu více, můžete navštívit Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě či Muzeum Bojkovska v Bojkovicích.

Také zdejší obec Šumice má své muzeum, na jehož obsahové náplni se podíleli i místní občané. Sídlí v budově pošty v prvním patře a soustřeďuje doklady o kultuře a způsobu života v Šumicích a jejich okolí (například kroje, hospodářství, řemesla apod.).

Užitečné informace

http://www.sumice.cz/cz/index.php?…

http://nature.hyperlink.cz/uh/Olsava.htm

GPS pozice

N 49° 1.802', E 17° 43.430'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis