česky <<< >>>

Krajinou barona Ringhoffera

Přírodní park Velkopopovicko

Ringhofferovy rady potomkům: „Mlč – mlč, pozoruj!“

Zvonička

Přírodní park Velkopopovicko byl vyhlášen v roce 1993. Tvoří ho katastrální území Velkých Popovic, Kunic, Řehenic, Pyšel, Kamenice. Jeho rozloha činí něco přes dvacet kilometrů čtverečních.

Přírodní park – louky

Členitá krajina rytmicky se střídajících zalesněných vršků dosahujících nadmořské výšky čtyř až pěti set metrů, prudkých strání spadajících do úzkých, až sto metrů hlubokých údolí Mokřanského a Křivoveského potoka, rozlehlých luk a svažitých, málo úrodných polí spolu s malými vesničkami a samotami působí neobyčejně harmonickým dojmem, dokládajícím staletý přirozený a ničím nerušený vývoj tohoto území. Daleké rozhledy jižním směrem od Lojovic, Dubin a Klenového dovolují za dobrého počasí přehlédnout značnou část středního Posázaví s dominantami zámku Konopiště a kostela Chvojenu. Nejjižnější obzor uzavírá pásmo vrchů tzv. České Sibiře s jasně znatelnou věží televizního vysílače umístěného mezi Voticemi a Miličínem, již na hranici bývaléh Jihočeského kraje. Osou celého území jsou údolí Mokřanského a Křivoveského potoka, jejichž podstatná část je navržena k přísnější ochraně formou zvláště chráněného území. Zdejší lesy jsou domovem srnčí a černé zvěře. Při troše štěstí se můžeme setkat i s daňkem. Z chráněných živočichů zde žijí například zmije obecná, vydra říční, ledňáček říční, rosnička zelená, čolek obecný, rak říční, skokan štíhlý a pstruh potoční. Žijí zde početné kolonie lesních mravenců rodu Formica, patřící do skupiny ohrožených živočichů – i oni jsou symbolem čistého životního prostředí. Ze vzácnějších rostlin tu roste kosatec malý sibiřský, vstavač májový a sněženka předjarní.

Sněženka předjarní

Hluboké smíšené lesy nabízejí fyzicky náročné mnohakilometrové procházky téměř neporušenou přírodou, členitým, orientačně obtížným terénem prošpikovaným stržemi a prameništi drobných přítoků Mokřanského potoka. Síť polních a lesních cest s řadou značených tras dovoluje pěším turistům a cyklistům navštívit osady s romantickými jmény a drobnými zajímavostmi.

Přírodní park

Užitečné informace

POPIS CESTY K DALŠÍ ZASTÁVCE:Stále po modré turistické značce až k autobusové zastávce na konci Brtnice, odtud pokračovat po žluté značce vpravo k Mokřanskému potoku.

GPS pozice

N 49° 54.226', E 14° 37.992'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Masarykovo nám. 83, Říčany
Tel.:+ 420 323 618 142
e-mail:dana.grossova@ricany.cz
http://www.laduv-kraj.cz