česky english deutsch polski <<< >>>

Světem horských luk

Jelení studánka

Na hranici tří rezervací

Zastav se, poutníku, v těchto místech. Zahřej své zkřehlé ruce a narovnej záda. Potěš své oči výhledem na vzdálené hory. Občerstvi se chladnou a čistou vodou z Jelení studánky.

Jelení studánka (Hirschbrunnen) je místo jako stvořené k odpočinku při náročné cestě po hřebeni. Je důležitou křižovatkou cest. Lze od ní vyrazit po zelené značce přes Břidličnou, Pecný, Pec a Ztracené skály na Skřítek, po žluté značce okolo Čertovy stěny a Špičáku do Vernířovic nebo po červené značce po hlavním hřebeni přes Jelení hřbet, Velký Máj, Kamzičník a Vysokou holi na Ovčárnu. Stříbřitá voda vyvěrá ze země pod hřebenem Jeleního hřbetu ve výšce 1311 m n. m. Stéká do údolí korytem Stříbrného potoka a dál, až do řeky Moravice.

Jelení studánka je trojmezí, hranice tří rezervací – Národní přírodní rezervace Praděd a dvou přírodních rezervací Pod Jelení studánkou a Břidličná.

Směrem na západ spatříte vrchol Břidličné hory. Je nápadný svým kamenitým svahem – skalní sutě a kamenné proudy zde byly vytvořeny mrazem. Jsou chráněny v nové rezervaci vyhlášené v březnu 2008 v masívu Břidličné hory, Pecného a Jeleního hřbetu na ploše 652 ha pod názvem Břidličná. Cílem ochrany je také zachovat horské hole s největší populací jalovce nízkého u nás, zabránit rozšiřování kleče a zlepšit stav horských smrkových lesů.

V PR Pod Jelení studánkou se to mravenci jen hemží. Právě nebývalé množství mravenišť mravence lesního bylo motivem pro vyhlášení této rezervace.

Národní přírodní rezervace Praděd je územím celoevropského významu, byla zřízena s cílem ochrany komplexu vysokohorských ekosystémů, jako jsou horské hole, lavinové dráhy nebo horské smrčiny.

Jalovec nízký

Poblíž Jelení studánky roste mnoho druhů vzácné květeny, mezi nimi například hvozdík pyšný alpinský, šicha oboupohlavná, hořec tečkovaný, několik keřů rybízu skalního, atd.. Jalovec obecný nízký je původní druh Hrubého Jeseníku. Vzhledem k jeho nízkému početnímu zastoupení (zatím evidováno 289 keřů) je řazen mezi silně ohrožené druhy. Hnízdí zde linduška horská a bělořit šedý. V Přírodní rezervaci Břidličná byl pozorován v roce 2007 i orel skalní.

Linduška horská

Užitečné informace

Horská služba Ovčárna tel. 554 779 020 Horská služba Skřítek tel. 583 237 104

Dále pokračujte po zelené turistické stezce – směr Skřítek.

GPS pozice

N 50° 2.071', E 17° 11.904'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz