česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

PP Kozí vršek (u železnice)

Terénní vyvýšenina s výchozem horniny na severním okraji obce Vlkov. Rulový kopeček v těsné blízkosti železniční trati chráněný již začátkem 20. století pro bohatý výskyt koniklce jarního s typickou doprovodnou vegetací mělkých a živinami chudých půd. Malé návrší, které bylo dříve pastvinou s chudými vřesovištními společenstvy, je téměř ze dvou třetin pokryto rozvolněným porostem dřevin s převahou dubu letního a s příměsí borovice lesní s vtroušenou břízou bělokorou. V bylinném patře dominuje kostřava ovčí a metlička křivolaká, ostrůvkovitě vřes obecný a několik rostlin koniklce jarního. Písčité okraje jsou stanovištěm nahoprutky písečné, rozrazilu ladního, smolničky obecné a velmi vzácného nepatrnce pískomilného. Vzhledem k malé rozloze nelze hovořit o specifické fauně území. Území přírodní památky není hospodářsky využíváno. Zásahy ze strany orgánů ochrany přírody jsou podřízeny zachování vhodných podmínek pro existenci koniklce jarního a jsou zaměřeny na odstraňování náletů a vyšší vegetace.

GPS pozice

N 49° 9.000', E 14° 43.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]