česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

PP Slepičí vršek

Pískový přesyp 0,5 km severně od obce Lužnice. Přesyp má dosud poměrně dobře zachovalý charakteristický pů¬vodní tvar, který je nápadný převýšením 3–4 m nad okolní krajinou. Refugium vzácné pískomilné květeny a fauny. Co se týče flory, nachází se zde ve větších porostech kostřavy ovčí, k. vláskovité, k. drsnolisté a metličky křivolaké zpevňuje plochy volného písku. Charakteristická je psamofilní entomofauna, především ze skupiny blanokřídlých, různé samotářské včely, kutilky, hrabalky a mravenci. Vlivem zvýšeného přísunu živin z okolních zemědělských pozemků i díky atmosférické depozici dusíku dochází k zarůstání duny bylinnou vegetací i nálety dřevin. V rámci řízené péče jsou nevhodná společenstva odstraňována. Lokalita je přístupná veřejnosti po cestě z obce Lužnice.

GPS pozice

N 49° 4.000', E 14° 45.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]