česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

NPR Velký a Malý Tisý (Lužnice)

Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý byla vyhlášena v červnu roku 1957 na ploše 615 ha a patří mezi nejvýznamnější rybniční rezervace v Čechách. Nachází se zde soustava 14 rybníků, z nichž největší je Velký Tisý s přibližně 275 ha vodní plochy. Členité pobřeží Velkého Tisého s mnoha ostrovy a poloostrovy a návaznost břehů na okolní mokré louky a množství menších vodních ploch umožnily vytvoření mimořádně bohaté mokřadní lokality s rozlehlými litorálními porosty a množstvím rostlinných i živočišných druhů. K nejvýznamnějším druhům chráněných rostlin, které se na území rezervace vyskytují, patří: vstavač kukačka, masnice vodní, bazanovec kytkokvětý, bublinatka prostřední, všivec lesní, hadilka obecná, kapradiník bažinný a plavuň pučivá. Z hlediska fauny jsou zde zřejmě nejvýznamnější a relativně nejlépe prozkoumanou skupinou živočichů ptáci. Kromě běžnějších druhů vodních ptáků hnízdí v rezervaci pravidelně orel mořský, pochop rákosní, rybák obecný, slavík modráček, chřástal vodní, chřástal malý, moudivláček lužní, luňák hnědý nebo sýkořice vousatá. Plochy rákosin a okolních porostů jsou významnými hnízdišti desítek druhů ptáků, kteří jsou vázáni na tyto biotopy.

GPS pozice

N 49° 3.000', E 14° 44.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]