česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

PR Široké blato

Lesní rašeliniště 3 km východně od Františkova. Jedna z nejcennějších lokalit reliktního blatkového boru s podrostem rojovníku na Třeboňsku je konečnou fází přirozeného vývoje rašeliniště v nízkých nadmořských výškách. Rezervace tvoří významný genetický potenciál borovice blatky v přirozeném stavu se schopností samovolného vývoje. V obvodových pozměněných lesních partiích je cílem dosáhnout postupného přechodu k přirozené skladbě porostů, centrální části jsou ponechány přirozenému vývoji. Rašeliniště bylo v minulosti částečně odvodněno a sloužilo jako zdroj paliva. Systém stok je dnes z velké části zaniklý, vytěžené plochy jsou ponechány bez zásahu. Největší plochy zaujímá v centrální části kompaktní blatkový bor, místy pralesovitého charakteru. V podrostu se vyskytuje rojovník bahenní, borůvka černá , vlochyně bahenní, brusinka obecná a kyhanka sivo¬listá. V místech bývalé těžby rašeliny navazují sukcesní stádia rašelinného boru s břízou a krušinou, na okrajích rezervace se nacházejí podmáčené smrčiny. Vytěžené já¬my jsou již zcela vyplněné kompaktními koberci rašeliníku křivolistého.

GPS pozice

N 48° 54.000', E 14° 58.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]