česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Třeboňska

NPR Žofinka

Přechodové rašeliniště v lesním komplexu 2 km západně od Dvorů nad Lužnicí. Rezervace, která je součástí velkého rašelinného ložiska (462 ha), je ukázkou konečné fáze přirozeného vývoje rašeliniště s rozsáhlým blatkovým borem s podrostem rojovníku v nízkých nadmořských výškách. Podloží tvoří bělošedé kaolinické pískovce a slepence, jílovité pískovce a prachovce a různobarevné jíly a jílovce svrchnokřídového stáří o mocnosti až 100–200 m reprezentující svrchní oddíl klikovského souvrství (campan – turon). Na tyto vrstvy nasedá rozsáhlé holocenní ložisko oligotrofní rašeliny. Vlastní prostor rašeliniště tvoří protáhlá mísovitá deprese v křídových sedimentech vzniklá zřejmě relativním poklesem území oproti okolí. V bezprostředním podloží rašeliny se střídají decimetrové polohy různobarevných jílů, písčitých jílů, jílovitých písků a písků. Rašeliniště se svažuje k severu až k severozápadu. Mocnost rašeliny je značně proměnlivá a dosahuje v centrální části území maximálně 4 m. Rašeliniště bylo v minulosti těženo a je protknuto odvodňovacími stokami v různém stupni zazemnění. Z flory stojí za řeč vlochyně, brusinka, zástupcem fauny je čáp černý.

GPS pozice

N 48° 48.000', E 14° 53.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]