česky english deutsch <<<

Poklady pod zemí

Lom ve Sv. Štěpáně

Ukázkový příklad flyše

Tento opuštěný pískovcový lom otevřeli Němci v roce 1939 pro účely stavby silnice. V lomu si můžeme číst jako v „otevřené knize“ geologie a na jeho příkladu pochopit, co vlastně obnáší takzvaný flyš, který tvoří geologické podloží Bílých Karpat. Flyš (z německého fliessen – klouzat, téct) je tvořen z usazených hornin – jílovců, slínovců, pískovců a slepenců, které se rytmicky střídají a překrývají v různých vrstvách silných od několika centimetrů až do několika desítek metrů, které byly navíc deformovány při vrásnění ve třetihorách. Jednotlivé vrstvy flyše mají různé vlastnosti – zatímco odolné pískovce budují mocné hřbety (Lopeník, Javořina), méně odolné jílovce zas mírné, zaoblené svahy a údolí. Pro flyš jsou také typické různé svahové pochody, které se projevují v krajině jako sesuvy, strže nebo zemní proudy. Lom u Sv. Štěpána je tvořen vrstvami hrubozrnných pískovců, které se nepravidelně střídají s jemnozrnnými vápnitými jílovci, obsahuje také pevné slínovce modrošedé barvy. Poměr mezi pískovci a jílovci je proměnlivý, zhruba v poměru 3:1.

Užitečné informace

www.geology.cz

www.bilekarpaty.cz

GPS pozice

N 49° 2.403', E 18° 1.201'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis