česky english deutsch >>>

Poklady pod zemí

Rudice/Tajemství geodiverzity

Jaké poklady najdeme pod zemí? Geologickou rozmanitost (geodiverzitu) neživé přírody. Viditelná je třeba v podobě lomů, skalních útvarů, tvarů kopců, druhů půd, vyvěrajících podzemních pramenů.

Rudice si svůj název vysloužily pro místní výskyt konkrecí a vrstviček pelosideritu, který je obsažen v geologickém podkladu Bílých Karpat – flyši. Siderit je uhličitan železnatý (FeCO3, lidově známý jako ocelek) a předpona pelo znamená, že je „znečištěn“ jílovitou příměsí. Tato nepříliš kvalitní železná ruda se zde krátce těžila v 19. století v Rudicích (v trati Příčný Žleb, Rudisko, Jalovčí) a zpracovávala se v Jindřiščině huti pod Novým Světlovem. Stopy po dolování jsou již dnes zarostlé, zbyly po nich jen terénní nerovnosti. V muzeu Bojkovska se o hutnictví v této oblasti dozvíte více.

Najdeme zde také přírodní zdroj minerální uhličité vody – Rudickou kyselku. Vytéká z černé hadice cca 2 metry pod přístřeškem. Ochutnejte!

Užitečné informace

www.muzeumbojkovska.cz

www.obec-rudice.cz

GPS pozice

N 49° 3.598', E 17° 44.629'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis