česky <<< >>>

Sklářská stezka Železná Ruda

Debrnické sklárny (horní)

V průběhu historie sklářství na Debrníku, zde byly vystavěny 4 sklárny, jejichž umístění nelze jednotlivě přesně určit. Jediná jistá poloha je sklárna Ferdinandsthal, která byla poslední sklárnou v oblasti. Nové sklárny mohly být přistavovány ke stávajícím nebo též mohly vznikat na místech skláren v minulosti zrušených.

Nová (Horní) Debrnická huť 28. července 1786 podala Marie Elizabetha Hafebrädlová prácheňskému krajskému úřadu žádost o povolení stavby druhé skelné hutě v bývalém komorním lese. Tato huť byla založena roku 1786 Marií Elizabethou Hafebrädlovou a vyráběla tabulové a zrcadlové sklo. Výroba byla ukončena patrně roku 1809. Umístění sklárny není známo. Pravděpodobně stála při cestě od zámku do Ferdinandova údolí.

„Kamerální“ (komorní) huť. Huť byla založena v oblasti debrnického zámečku roku 1791 Marií Elizabethou Hafebrädlovou. Není přesná lokalizace umístění této sklárny. Možná měla samostatné místo nebo byla přistavěna k původní Horní Debrnické huti. Sklárna byla v provozu až do roku 1870. Úlomky sklářských pánví, skloviny a odpadu z výroby skla byly nalezeny v místě mezi objektem bývalého zámečku a budovami pohraniční stráže.

SKLÁŘSKÁ PEC Hlavním objektem huti byla sklářská pec, umístěná zpravidla pod přístřeškem. V Čechách se vyvinula typická dvoukomorová pec – v kupolovité peci se jak připravovala výchozí surovina, tak i tavila sklovina a v druhé komoře pece se výrobky ochlazovaly.

SKLÁŘSKÉ PÁNVE Až do vynálezu vanové pece (1867) se sklo tavilo pouze v pánvích. Pánve zhotovovali do 19. století ze žáruvzdorných jílů (šamotů) pánvaři přímo ve sklářských hutích. Každý z nich měl svůj vlastní recept na tu nejlepší pánvovou hmotu. Pánve se vyráběly šlapáním hmoty do dřevěných forem a poté měsíce vysychaly. Měly různé tvary podle typu výroby. U plochého skla se nejméně od 1. poloviny 18. století používaly hluboké pánve o obsahu 300 až 400 kg. Pánve bylo nutno vždy po určité době vyměnit (po týdnech až měsících – podle typu a frekvence výroby). Do pece se zasunovaly pomocí speciálního vozíku nebo pomocí páky.

Užitečné informace

Česká pošta, s.p., Železná Ruda (tel. 376 326 313), PO – PÁ: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 Lékařská ordinace Železná Ruda (tel. 376 397 312), PO, ČT: 7:30 – 17:00, ÚT,ST, PÁ: 7:30 – 12:00, Městská Policie Železná Ruda (tel. 602 437 686) Hasiči Hojsova Stráž (tel. 606 312 870) Hasiči Železná Ruda (tel. 724 347 596) Lékárna Železná Ruda (tel. 376 397 032), PO – PÁ: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Sběrný dvůr Železná Ruda, ST: 14:00 – 18:00, SO: 8:00 – 12:00 Auto – pneu servis Dalibor Řehulka, Špičák 138 (tel. 605 803 685) Odtahová služba, nákladní doprava KS Kontejner (tel. 725 809 030) Odtahová služba, nákladní doprava Petr Pospíšil (tel. 603 226 160)

GPS pozice

N 49° 7.521', E 13° 13.967'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://