česky english deutsch <<< >>>

Okruh Debrník - utajená obrana

Ženijně technické zabezpečení

Změny politického režimu po únoru 1948 znamenaly pro mnoho lidí drastický zásah do jejich života. Byla zahájena kolektivizace, zabavování a zestátňování majetku, vznikaly první politické procesy, padaly rozsudky smrti či v lepším případě mnohaleté žaláře nebo nucené práce… A to vše v atmosféře strachu nastolené Státní bezpečností. Není proto divu, že pro mnoho občanů zemí východního bloku znamenal útěk na Západ jediné možné východisko z této situace. I přes posilování bezpečnostních složek zajišťujících ostrahu hranice s Rakouskem a Německem nemohl režim na konci 40. let účinně zabránit vlnám emigrantů v překročení západní hranice, která probíhala z velké části zalesněnými a málo přehlednými úseky. Z toho důvodu se od začátku 50. let přešlo na tzv. vojskový systém ochrany hranic, který měl zajistit účinnější ochranu státních hranic proti překročení nejen ze sousedního státu, ale i z vnitrozemí. Nově vzniklé útvary Pohraniční stráže zahájily v roce 1951 výstavbu tzv. ženijně technického zabezpečení (ŽTZ), které mělo ztížit postup prchajících osob a podat signál o místu narušení a směru postupu. Nejdůležitějším prvkem ŽTZ byl jednostěnný nebo třístěnný drátěný zátaras s kontrolním orným pásmem, dalšími signalizačními prostředky a systémem dřevěných (později ocelových) pozorovacích věží. Drátěné ploty byly budovány z dřevěných kůlů výšky až 3 m, které byly zatloukány nebo zapouštěny do země a prostor mezi nimi byl vypleten ostnatým drátem. Pro zvýšení účinnosti této překážky byl vnitřní plot doplněn o 5–7 vodičů z hladkého drátu napojených na transformátor, který zajišťoval napětí 2000–6000 V. Pouhé přiblížení k neizolovanému vodiči s takto vysokým napětím mohlo mít za následek úmrtí nebo těžké poranění elektrickým proudem. Elektrifikovaný drátěný zátaras byl v dobové terminologii označován jako elektrické zařízení k ochraně hranic (EZOH). V letech 1952–1957 byly drátěné zátarasy na některých místech doplňovány o minová pole. Na konci roku 1965 bylo rozhodnuto o ukončení elektrifikace zátarasů a byla zahájena výstavba nových signálních stěn, které probíhaly více ve vnitrozemí. Původní trasy EZOH byly postupně likvidovány. Signální stěna byla budována jako jednořadý drátěný zátaras vytvořený z vodičů z ostnatého drátu. Přerušením nebo spojením vodičů při překonávání plotu byl vyslán signál do ústředny na rotě PS, která pak zajišťovala vyslání zásahových hlídek na místo narušení signální stěny. Nezbytnou součástí signální stěny byl i kontrolní pás uhrabané zeminy nebo písku, který sloužil k zachycení stop tzv. narušitele hranic. Na některých místech byla signální stěna doplňována jednoduchým plotem proti zvěři, popř. doplňkovými signalizačními nebo osvětlovacími prostředky. Celý systém ŽTZ byl postupně vylepšován a zdokonalován až do začátku 90. let, kdy došlo v souvislosti se změnou politického režimu k jeho postupné, avšak velmi rychlé likvidaci.

Užitečné informace

Česká pošta, s.p., Železná Ruda (tel. 376 326 313), PO – PÁ: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 Lékařská ordinace Železná Ruda (tel. 376 397 312), PO, ČT: 7:30 – 17:00, ÚT,ST, PÁ: 7:30 – 12:00, Městská Policie Železná Ruda (tel. 602 437 686) Hasiči Hojsova Stráž (tel. 606 312 870) Hasiči Železná Ruda (tel. 724 347 596) Lékárna Železná Ruda (tel. 376 397 032), PO – PÁ: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Sběrný dvůr Železná Ruda, ST: 14:00 – 18:00, SO: 8:00 – 12:00 Auto – pneu servis Dalibor Řehulka, Špičák 138 (tel. 605 803 685)

GPS pozice

N 49° 7.392', E 13° 12.517'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://