česky english deutsch <<< >>>

Okruh Debrník - utajená obrana

Opěrné body jednotek PS

Nyní se nacházíte v opěrném bodu roty Debrník, jehož hlavním úkolem byla obrana postupového směru Ferdinandovo Údolí – Železná Ruda. Celkem zde bylo vybudováno v pásmu mezi signální stěnou a státní hranicí devět objektů – čtyři kulometné objekty, dva úkryty, dva objekty KŽ-4 a jedna pozorovatelna. Přímo na louce před vámi se nachází kulometný objekt z roku 1953, který svojí palbou přehrazoval otevřené debrnické údolí s cestou do Železné Rudy. Další opěrný bod byl umístěn na nedaleké kótě 791 Pepík, nejrozsáhlejší opěrný bod však byl vybudován u Alžbětína, ten však po zrušení tamní roty obsazovala rota Svárožná. Po zrušení Pohraniční stráže v roce 1990 byla část objektů zničena nebo zasypána a zbylé použitelné bunkry převzaly do evidence a údržby příslušné motostřelecké pluky. V první polovině 90. let byly objekty polní obrany postupně deaktivovány a jejich vybavení bylo staženo do skladů. Další údržba byla prováděna jen v omezené míře a spočívala především v zajišťování nezakrytých šachtových vstupů. V současné době se řeší převod těchto již nepotřebných objektů mimo resort Ministerstva obrany. Kromě funkce ostrahy hranic v době míru patřila mezi úkoly Pohraniční stráže i vojenská obrana státního území v případě válečného konfliktu. Jednotky PS byly za tímto účelem vyzbrojovány i těžkými kulomety, pancéřovkami, tarasnicemi, bezzákluzovými kanony a přechodně i těžkou bojovou technikou. Jednotlivé roty PS rozmístěné rovnoměrně podél celé délky ohrožené hranice mohly ve velmi krátké době přejít do stavu bojové pohotovosti a zaujmout obranné postavení v tzv. zabezpečovacím pásmu, což bylo různě široké území vymezené na jedné straně státní hranicí a na druhé straně předním okrajem hlavního obranného postavení armády. Protože se některé roty PS nacházely na předpokládaných postupových směrech nepřítele, byly od roku 1955 ve vybraných prostorech některých rot budovány tzv. opěrné body zesílené systémem opevnění. Jednotky PS nacvičovaly obranu vždy ve cvičném opěrném bodě a přesné umístění „ostrého“ opěrného bodu roty znal vždy jen velitel a ženista, který zajišťoval jeho údržbu. Jednotka o síle roty mohla obsadit opěrný bod o šířce až 1500 m s hloubkou obrany 1000 m. Způsob zesílení opěrného bodu opevněním byl u jednotlivých rot PS vždy velmi podobný, pouze počet vybudovaných objektů byl přímo úměrný důležitosti bráněného úseku. Přední pásmo obrany tvořila skupina kulometných objektů typu KŽ-1, v mezerách mezi kulometnými objekty byly poněkud více v týlu rozmístěny palebné objekty KŽ-4 pro družstva s tarasnicemi. Pro potřeby velení a pozorování bylo na vhodném strategickém místě vybudováno stanoviště velitele roty tvořené úkrytem typu ÚŽ-2 a samostatnou pozorovatelnou. V některých případech byly budovány i odpočinkové úkryty. Systematická výstavba opěrných bodů PS byla ukončena v roce 1963 a v menší míře se rozběhla opět až v 80. letech.

Užitečné informace

Česká pošta, s.p., Železná Ruda (tel. 376 326 313), PO – PÁ: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 Lékařská ordinace Železná Ruda (tel. 376 397 312), PO, ČT: 7:30 – 17:00, ÚT,ST, PÁ: 7:30 – 12:00, Městská Policie Železná Ruda (tel. 602 437 686) Hasiči Hojsova Stráž (tel. 606 312 870) Hasiči Železná Ruda (tel. 724 347 596)

GPS pozice

N 49° 7.619', E 13° 13.923'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://