česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Lom Jasenice (312 m n. m.)

Přírodní památka Jasenice (1,7056ha) v nadmořské výšce 312 až 324m. Chráněn je zde zatopený a opuštěný jámový lom na vápenec. Jedná se o unikátní odkryv skluzového tělesa bloků jurských štramberského vápenců se světově známou fosilní faunou bezobratlých (korálů, mlžů, plžů, hydrozolií). Těžba vápence zde započala ve 40. letech 20. století. Při jednom z odstřelů byl uvolněn hlubinný zdroj mimořádně kvalitní vody. Odčerpávání této vody se postupně stávalo nerentabilní a v roce 1981 byla těžba ukončena. Plocha lomu o rozloze 0,67 ha byla postupně zatopena. Během těžby zde byly v hojném množství nalézány četné zkameněliny fosilní fauny bezobratlých. Při následných geologických průzkumech bylo zjištěno, že zdejší vápenec je mimořádně bohatý na paleontologický materiál a území bylo vyhlášeno přírodní památkou.

V opuštěném vápencovém lomu nastala sukcese dřevin, především keřů, rostou zde např. krušina olšová, ptačí zob obecný, svída krvavá, trnka obecná a javor babyka. Uměle tady byla vysazena nepůvodní borovice černá. V bylinném patru se vyskytuje květena s teplomilnými a suchomilnými prvky. V okolí prameniště nad jezírkem Jasenického lomu se nachází drobná populace orchideje kruštíku bahenního.

V jezírku se vyskytuje rak říční. Dále zde byla zjištěna škeble rybniční, několik druhů nezmarů, např. nezmar hvězdnatý, perloočky, např. lukovka jezerní, z buchanek je zajímavý výskyt buchanky zimní.

Lom v roce 1976

Lom v roce 1976

Kruštík bahenní

Kruštík bahenní

GPS pozice

N 49° 31.151', E 17° 58.147'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://