česky <<<

Vítejte v CHKO Jeseníky

Bruntál

Bruntál se rozkládá na obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. První písemná zmínka je z roku 1223 v privilegiu pro Uničov. Bruntál je nejstarším institucionálním městem na území dnešního Česka. Hlavním zdrojem prosperity města byla po dlouhou dobu těžba kovů. Poloha na důležité spojnici severní Moravy se Slezskem vedla ke zřízení mýtní stanice, doložené k roku 1296. Bruntál měl i hrdelní soudní pravomoc. Po roce 1318 spadalo město do opavského knížectví a po jeho rozdělení v roce 1377 do knížectví krnovského. Roku 1474 získal město do zástavy původem slezský rod pánů z Vrbna, konkrétně Jan z Vrbna. Ve sporech Jiřího z Poděbrad s katolickou vzpurnou šlechtou a uherským králem Matyášem Korvínem stál zprvu na Jiříkově straně, ale později několikrát změnil stranu a nakonec proti němu Korvín uspořádal trestnou výpravu (1474), během níž byl Bruntál i s okolím zpustošen. Jan se podřídil a mohl si Bruntálsko v držbě ponechat. Založil zde městský hrad. Krnovsko-opavská kněžna Barbora Krnovská nebyla jakožto zeměpaní schopna bruntálské panství vyplatit ze zástavy a tak jej nakonec roku 1506 se souhlasem svého spoluvladaře, Jiřího ze Šelenberka, definitivně předala pánům z Vrbna do dědičného vlastnictví. Ti dosáhli vymazání panství z krnovských zemských desk a přešli pod vládu knížat opavských (1523). Bruntál se tak opět navrátil do Opavska. Od konce 16. století město postihl úpadek způsobený poklesem významu okolních dolů a válečnými událostmi. V roce 1621 bylo Bruntálským z Vrbna město odebráno pro účast v Českém povstání a konfiskované panství připadlo Řádu německých rytířů. Během třicetileté války město několikrát vydrancovali Švédové, Sasové a Dánové. Roku 1643 vyhořelo a v letech 1633 a 1647 více jak polovina měšťanů zemřela na epidemii moru. Vznik Československa Bruntál odmítl a přihlásil se k provincii Sudetenland, jejíž odpor musel být zlomen vojensky.

Bruntál

Bruntál

Zámek Bruntál

Původní městský pozdně gotický hrad z konce 15. století byl přestavěn v 2. polovině 16. století ve stylu severská renesance v honosné representační sídlo pánů z Vrbna. Dokladem této přestavby je nádvoří zámku s krásnými arkádovými ochozy a zámeckou věží. V třicetileté válce byl zámek tak poškozený, že se v polovině 18. století uvažovalo o jeho demolici. V roce 1766 se započalo s poslední přestavbou zámku, která zámek do dnešní podoby. Zámek byl také upravován v polovině 19. a počátkem 20. století. Dnes je sídlem regionálního muzea.

Zámek Bruntál

Zámek Bruntál

Uhlířský vrch

Uhlířský vrch

GPS pozice

N 49° 59.394', E 17° 27.896'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz