česky english deutsch <<< >>>

Rybníky a mokřady

Nebák

Nebák je jedním z podtroseckých rybníků. Je zaříznutý v údolí tvořených středně zrnitými, vesměs slabě litifikovanými masivními křemennými pískovci teplického souvrství, v jejichž nadloží jsou odkryty vápnité pískovce; v sutích a půdním skeletu i jílovité vápence březenského souvrství. Výchozy těchto pískovců lemují prakticky celý obvod rybníka.

Tato oblast byla využívána lidmi minimálně od starověku, což dokazují i archeologické vykopávky na hradišti a tvrzišti jihozápadně od Nebákovského mlýna a na Nebákovském hrádku, zpustlém již v 16. století. Byly zde objeveny zlomky keramiky, která je nyní k vidění v muzeu v Sobotce. Také byly nalezeny zlomky ze zásobnice s vykrajovanou páskou pod hrdlem, které jsou běžné v době lidu popelnicových polí. To ukazuje, že tvrz vznikla v místě ještě staršího osídlení.

Do dnešních dnů se dochoval mlýn, zvaný Vlkův, podle majitele z roku 1935. Nejstarší z podtroseckých mlýnů byl postaven v polovině 15. století, což dokazují i výzkumy hráze rybníka, kde se nalezla výpust ze stejné doby. Dnešní podoba pochází z 1. poloviny 18. století. Stavba mlýna se přimyká ke skalní stěně. Zde je vidět, jak naši předci dokázali využít přírodu a citlivě do ní zakomponovat svoje stavby.

Stopy po boční výpusti

GPS pozice

N 50° 30.164', E 15° 12.203'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz