česky english deutsch <<< >>>

Rybníky a mokřady

Jinolické rybníky

Soustavu Jinolických rybníků tvoří tři rybníky: Oborský, Němeček a Vražda. První dva jsou vhodné ke koupání a třetí je přírodní památkou. Podloží rybníků tvoří málo propustné vápnité jílovce a slínovce.

Oborský rybník

Největší z rybníků, Oborský, má rozlohu 11,4 ha. Turistům poskytuje možnost koupání. Dno tvořené písčitými sedimenty je vhodné i pro koupání s dětmi. Na břehu jsou písčité a travnaté pláže. Využívat se dá i k různým vodním sportům. Dalším rybníkem je Němeček (rozloha 5,2 ha). Ten také poskytuje možnost koupání, hlavně v okolí hráze. U obou rybníků jsou kempy s možností ubytování v chatkách nebo vlastních karavanech a stanech. Na pláži jsou převlékárny a občerstvení.

Pláž

Přírodní památka Rybník Vražda byla vyhlášena v roce 1999 a zaujímá plochu 6 ha. Jedná se nejen o vlastní rybník Vražda (2,1 ha) , ale také o okolní mokřadní louky. Na nich roste např. upolín obecný, tolije bahenní, prstnatec májový, skřípinka smáčknutá, ostřice Davallova, ostřice blešní aj.

V roce 1999 se podařilo zdejší louky po devítileté pauze posekat. Od tohoto roku jsou sečeny pravidelně. Problém s posečenou travou v této lokalitě řeší Správa CHKO Český ráj tak, že slouží k úkrytu hadů. Posečená tráva je nanošena na hromadu, ohraničenou dřevěnými kuláky. Hadi, téměř výhradně užovky obojkové, se do kupy slézají a kladou vejce. Ve vznikajícím kompostu je pro hadí vajíčka pěkně příjemně vlhko a teplo.

Oborský rybník a Němeček

GPS pozice

N 50° 28.534', E 15° 18.045'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz