česky english deutsch <<< >>>

Voda v geoparku

Cidlina

Řeka Cidlina je pravostranný přítok Labe. Pramení v lesích na západním svahu Tábora a Českým rájem protéká poledníkovým směrem k Železnici a Jičínu. Své jméno tratí západně od Libice nad Cidlinou, nedaleko Poděbrad.

Začátek toku strmě klesá od Košova k obci Cidlině a zde už se její tok dostává do relativní roviny. Zde tvoří podloží jejího toku melafýrové vyvřeliny mladších prvohor. Melafyry vystupují v téměř souvislém pruhu ve směru severozápad – jihovýchod v celém sledovaném území. Pruh je přerušen pouze tektonickým údolím Jizery u Malé Skály a čedičovými výlevy na severní straně Kozákova. Budují charakteristické podhorské skupiny Kozákova a Tábora, Levínskou vrchovinu u Nové Paky a mohutná tělesa mezi Semily a Jilemnicí. Melafyry tvoří nepravidelná intruzívní tělesa a ložní žíly, z nichž největší je těleso kozákovského hřbetu, intrudující do staré linie diskontinuity, která byla v saxonském vrásnění oživena jako lužická porucha. Petrograficky jsou nejčastějšími typy mandlovce, tholeiit je znám od Hořenska. Mandlovce mají bohatou mineralogickou výplň mandlí, zejména v prostoru Hodkovic nad Mohelkou, Frýdštejna, Kozákova a táborských melafyrů u Lomnice nad Popelkou a melafýrů Nové Paky i Jilemnice. Zvětráváním se na svahu Tábora i okolních kopců vytvořily svahové uloženiny a skeletovité půdy, které obsahují i vyvětralé acháty, jaspisy a křemenné odrůdy. Při prudkých deštích a působením říčního toku jsou úlomky hornin i vyvětralé minerály splavovány pod horu Tábor a vytvářejí v prostoru v okolí obce Cidlina první terasy. Dále řeka protéká křídovými uloženinami, zejména uloženinami jizerského souvrství s množstvím zkamenělin. I úlomky vápnitých pískovců se zkamenělinami obohacují unášený materiál, který Cidlina pak ukládá v dalších a dalších terasách, z nichž nejznámější jsou ty u Chlumce nad Cidlinou. Terasy řeky Cidliny jsou obecně známé svým bohatstvím achátů, jaspisů i krystalovaných křemenů.

GPS pozice

N 50° 30.242', E 15° 20.663'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz