česky english deutsch <<< >>>

Hrady na skalách

Drábské světničky

Pozůstatky skalního hradu Drábské světničky leží na okraji skalní plošiny Mužský. O historii hradu máme jen mlhavé informace. Byl postaven na místě, které bylo osídleno již v mladší době kamenné. Podle dostupných archeologických nálezů se předpokládá, že byl založen na přelomu 13. a 14. století. Hrad rozkládající se na sto metrů vysokých skalních blocích byl vzhledem k nedokonalosti střelných zbraní prakticky nedobytný. Přirozené opevnění tvořené skalami bylo doplněno dřevěnými konstrukcemi. Množství světniček vytesaných do skal sloužilo především jako zásobárna a lidé, kteří zde žili v dřevěných stavbách. Hrad byl velice brzy opuštěn, ale je možné, že jej v 15. století obnovili husité, kteří jej využili jako strategický bod pro sledování obchodní cesty podél Jizery do Lužice. Po bitvě u Lipan roku 1434 byl hrad opuštěn a začal rychle chátrat. Od třicetileté války, tehdy již dávno pustý hrad, sloužil jako úkryt pronásledovaných osob. Po první světové válce byla objevena na Drábských světničkách svatyně, místnost 7 metrů dlouhá a téměř 4 metry široká a vysoká. Uvnitř se dodnes zachovaly kamenné lavice při stěnách a oltář. V oltáři byla vytesána jamka pro ostatky, zakrytá hrubě opracovanou břidlicovou tabulkou, nyní uloženou ve sbírkách muzea v Mnichově Hradišti, podobně jako model zachycující předpokládaný vzhled původního hradu. Dnes jsou pozůstatky skalního hradu volně přístupné. Prohlédnout si zde můžeme na třicet vytesaných světniček, které v minulosti sloužily nejen jako zásobárna na obilí či jiné plodiny, ale i jako vězení. Soustava skalních bloků je propojena množstvím schodišť a žebříků.

Vstup do refugia

Vstup do refugia

Z vrcholových partií se naskýtá jedinečný výhled, který je dnes hlavním lákadlem pro mnoho turistů. Spatřit můžeme Ralsko, Ještěd, Lužické a Jizerské hory a samozřejmě oblast Českého ráje v okolí Mnichova Hradiště.

Vyhlídka na Drábských světničkách

Vyhlídka na Drábských světničkách

Pohled na Káčov a Ralsko

Pohled na Káčov a Ralsko

GPS pozice

N 50° 31.876', E 15° 1.945'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz