česky english deutsch polski <<< >>>

Štramberský kras

Blücherovy lomy (388 m n.m.)

Blücherovy lomy jsou v současnosti jediným volně přístupným výchozem kopřivnických vápenců. Pestré, převážně červené vápence křídového stáří byly odkryty těžbou po roce 1868 kdy pozemky u Dolního korytka koupila kněžna Blücherová z Raduně u Opavy. Ta při lomu zřídila pece na pálení vápna. Vyrobené vápno bylo využíváno na Raduňském panství. Při pohledu na stěnu lomu zaujme výrazná sytě masově červená poloha vápencové brekcie. Tato poloha je velmi bohatá na drobné fosílie, které lze nalézt ve zvětralinovém osypu na patě svahu. Lze zde nalézt kalichy a články lilijic, ostny ježovek, soliterní korály, mořské houby, rostra belemnitů a mnoho dalších druhů zkamenělin. Horní Blücherův lom byl činný již před rokem 1836. Skalní stěna Horního Blücherova lomu, ze které jsou kopřivnické vápence poprvé zmiňovány Suesem v roce 1858, je v současnosti nepřístupná. Zajímavostí je, že v roce 1898 byl v lomu proveden nákladem stavitele Heina z Vídně hluboký vrt. Cílem bylo nalézt uhelné sloje. Vrt dosáhl hloubky 251,5 metru a celý procházel vápencovým tělesem a břidlicemi. Lokalita je dnes chráněna jako významný krajinný prvek. Můžeme zde nalézt fragmenty suchomilné vegetace vápencových podkladů s druhy na tyto společenstva vázanými jako jsou lomikámen trojprstý, soumračník skořicový, jasoň červenooký či užovka hladká.

Články a kalichy různých druhů lilijic

Články a kalichy různých druhů lilijic

Ostny a štítky ježovek, mlži

Ostny a štítky ježovek, mlži

Kostra belemnitů

Kostra belemnitů

GPS pozice

N 49° 35.192', E 18° 7.702'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://