česky english deutsch <<< >>>

Besedické skály

Sokol

Vrch Sokol se zdvíhá do výšky 562 m n.m. nad levým břehem řeky Jizery, nedaleko od obce Malá Skála. Až na vrcholovou zajištěnou vyhlídku se dostaneme po žlutě vyznačené okružní turistické stezce, která provádí návštěvníky skalním bludištěm Besedických skal. Výhled ze Sokola je bohužel do značné míry znemožněn vzrostlými stromy. Krásnější výhled nabízí vyhlídka na Suché skály, kterou nalezneme jen několik desítek metrů pod vrcholem. Při sestupu do Malé Skály mineme Tyršovu skálu s reliéfem zakladatele tělovýchovného hnutí Sokol.

Tyršova skála na začátku 20. století

Tyršova skála na začátku 20. století

Celá skalní oblast je vyvinuta v jemnozrnných až středně zrnitých křemenných pískovcích hruboskalského kvádru v horních částech úbočí vrchů Sokol a Zbirohy. Tektonické úklony 5–10° k jihojihovýchodu jsou dány pásmem lužického zlomu, probíhajícím asi 1 km na severovýchod. Pískovce se vyznačují mimořádnou pestrostí sedimentárních textur. V nejvyšších partiích Sokola, nejlépe je lze vidět na Tyršově skále, je vyvinuto šikmé zvrstvení o mocnosti přes 7 metrů, s laminami ukloněnými k jihojihovýchodu. Vrch Sokol je tvořen proniky čedičových hornin miocéního až pliocéního stáří.

Čedičový suk

Čedičový suk

Hodánka

Hodánka

GPS pozice

N 50° 37.950', E 15° 12.198'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz