česky english deutsch <<< >>>

Voda v geoparku

Libuňka

V okolí řeky Libuňky je vyhlášena přírodní památka Libuňka. Hlavním předmětem ochrany je přirozeně meandrující tok Libuňky v délce 2,6 km mezi obcemi Ktová a Borek pod Troskami, včetně Jankovy tůně u Ktové a břehových porostů.

Libuňka meandruje v údolní nivě, tvořené kvartérními sedimenty. Meandrování vodních toků v krajině je dynamický neustále probíhající proces. Vlivem rozdílu rychlosti vody mezi vnitřní a vnější stranou zákrutu dochází na vnější straně k vymílání a na vnitřní straně k ukládání materiálu. Místy dochází k proražení hlubokých meandrů, a tím napřímení vodního toku. Tvar koryta řeky se tedy průběžně mění i v dnešní době. V paleolitu (starší doba kamenná) tekla Libuňka dokonce opačným směrem.

Libuňka je lemována polopřirozenými stromovými břehovými porosty, v nichž se vyskytují tři druhy jilmů – jilm horský (Ulmus glabra), jilm vaz (Ulmus laevis) a jilm habrolistý (Ulmus minor). Podrost je velmi chudý a obsahuje převážně polní plevele. Do přírodní památky byly zahrnuty přiléhající zbytky nivních luk, které jsou pravidelně zaplavovány při povodních a mají především kulturní charakter. Problémem je, jako na dalších místech, invazivní netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). Její výskyt je omezován díky péči Správy CHKO Český ráj.

Na území přírodní památky bylo doposud nalezeno 49 druhů obratlovců, z nich jsou čtyři zvláště chráněné. Hnízdí zde 27 druhů ptáků a 19 druhů nevštevuje lokalitu dočasně.Mezi nejzajímavější živočichy patří vodní druhy ptáků jako skorec vodní (Cinclus cinclus), ledňáček říční (Alcedo atthis), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) a konipas horský (Motacilla cinerea).

GPS pozice

N 50° 32.089', E 15° 13.545'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz