česky english deutsch <<< >>>

Voda v geoparku

Jizera - horní tok

Obřími hrnci jsou nazývány prohlubně kruhovitého nebo elipsovitého půdorysu o šířce i hloubce několika decimetrů až metrů v horninách skalního dna pod ledovci, v korytech větších řek a potoků, zpravidla v místech se zvýšeným prouděním vody (skalní prahy, vodopády), tedy tam, kde řeka zpětnou erozí překonává pásmo odolnějších hornin. Ve svislém průřezu představují půlkulovité, kuželovité nebo miskovité prohlubně v hornině. Vznikají evorzní (vířivou) činností vody, která sebou unáší písek a valouny, jejichž částice svým rotačním pohybem vybrušují dno a stěny prohlubní. Podmínkou vzniku jsou relativně jemnozrnné, kompaktní a nepříliš rozpukané horniny. Vznikají většinou recentně, v kvartéru, vzácně mohou být až pleistocenní. Na horním toku Jizery, kde má tato řeka velkou sílu a unáší dost materiálu pro evorzní činnost je několik míst, kde vznikají obří hrnce. Prvním z nich je Jizerský důl, kde hrnce vznikají v rule. Dalšími místy vzniku hrnců jsou Hradsko a Poniklá, kde jsou podložní horninou grafitické fylity a kvarcity a metalydity. Posledními místy, kde hrnce na toku Jizery vznikají jsou Dolní Sytová a Háje nad Jizerou, kde se vyskytují v melafyrech. Ovšem největší z těchto přírodních výtvorů, které už lze označit jako obří kotle (rozměr až 7×5,5 m, hloubka 3 m), se nacházejí v korytě Mumlavy nad Mumlavským vodopádem východně od Harrachova. Zde však nevznikly v přeměněných horninách jako na většině dříve uvedených lokalit, ale v porfyrické středně zrnité žule krkonošsko-jizerského žulového masivu. Obří hrnce lze v různě dokonalém vývinu nalézt i na jiných místech kraje, ale tyto místa jsou mimo území geoparku.

GPS pozice

N 50° 37.467', E 15° 26.460'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz