česky english deutsch <<< >>>

Skalní města

Příhrazské skály

Výchozy po obvodu Mužského tvoří středně zrnité, slabě až středně litifikované, slabě kaolinické pískovce tzv. hruboskalského kvádru (teplické souvrství) o mocnosti asi 100 metrů. Mají ploché klinofory a místy dokonale vyvinuté soubory výmolového šikmého zvrstvení decimetrových mocností. V oblasti Drábských Světniček i jinde obsahují nejvyšší výchozové partie časté šikmé zvrstvení o mocnosti v řádech metrů. V neogénu byla oblast proniknuta vulkanity (vrchol Mužského).

Příhrazské skály spolu s Drábskými světničkami, je víceméně souvislé skalní defilé členěné soutěskami a komíny, s četnými skalními ostrohy a věžemi (nejznámější Kobylí hlava nebo Kobyla).

Kobyla

Kobyla

Ojediněle vznikly skalní brány. Velký je počet jeskyň a hlubokých převisů (Krtola, Racák aj.). Vytvořily se zde četné závrty, z nichž jeden pokračuje v puklinovou propast hlubokou 22 metrů. Typická skalní města zde však nejsou vyvinuta, větší koncentrace skalních věží je jen na Drábských světničkách. Jižní strana plošiny v tzv. Příhrazských údolíčkách je rozčleněna hustou sítí nepřehledných kaňonů. Na jejich horních okrajích jsou obvykle extrémně členitá skalní defilé. Blízko jihovýchodního okraje oblasti jsou dva skalní masivy odpovídající charakterem menším tabulovým horám: Sokolka a Křinecká skála.

Skalní věž

Skalní věž

V důsledku vytlačování podložních slínovců teplického souvrství dochází na západním okraji plošiny i v současnosti k sesuvům, naposledy v roce 1928 (zničena část obce Dneboh). Mnohé z jeskyní a převisů poskytly archeologické nálezy nebo jsou pokryty nápisy a rytinami. Do skály vysekané Drábské světničky představují venkovské útočiště.

Šikmé zvrstvení

Šikmé zvrstvení

GPS pozice

N 50° 31.729', E 15° 1.750'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz