česky english deutsch <<< >>>

Skalní města

Prachovské skály

Skalní výchozy se vytvořily ve 130 metrů mocném tělese převážně středně zrnitých křemenných pískovců teplického souvrství (svrchní turon až coniak) české křídové pánve. Naspodu jsou to pískovce tzv. hruboskalského kvádru. Podél puklin v pískovci proniklo v miocénu čedičové magma a utuhlo v podobě žil. V okolí těchto vulkanitů se setkáme s partiemi železitého pískovce tvaru svislých desek (oblast Babince, Fortny a Svinčice) nebo trubic (Pařez).

Prachovské skály jsou detailně členitým zbytkem pískovcové plošiny, ukloněné velmi mírně k jihu. Jsou rozčleněné stržemi, balvanitými roklemi, skalními soutěskami i širšími údolními tvary, převážně ve směru hlavních drcených pásem.

Skalní soutěska s nepravou bránou

Skalní soutěska s nepravou bránou

Skalní věže o výšce až 40 metrů jsou omezené dvěma systémy na sebe kolmých puklin. Lze odlišit několik skupin skal, jež můžeme považovat za samostatná skalní města (Krkavčí skály, Babinec, Starý a Nový hrádek, Krkaviny), z nichž nejrozsáhlejší je centrální skalní město kolem Císařské chodby.

Prachovská jehla

Prachovská jehla

Rozšiřováním puklin vznikly vertikální spáry, komíny a rozsedliny, v nich pak šikmé římsy. Na vrcholové plošině v místech počínajícího oddělování skal jsou časté sufózní závrty. Po obvodu skalních měst dochází ke skalnímu řícení za vzniku nepravých skalních bran a drobných puklinových jeskyní (např. jeskyně ve Studené rokli). Zaklenutím prostoru zříceným blokem vznikla 30 metrů dlouhá jeskyně Bratrská modlitebna.

Prachovské skály jsou vyhledávány horolezci

Prachovské skály jsou vyhledávány horolezci

Flóra a fauna je typická pro skalní města. Na vrcholcích skal se zachovaly reliktní bory, v nepřístupných údolích můžeme vysledovat stopy přirozených bukových lesů. Na bahnitých podložích roste přeslička obrovská, dorůstající výsky ke dvěma metrům. Nepřístupné skalní věže a údolí obývají výři, můžeme zde spatřit krkavce, včelojeda, lelky, běžné druhy dravců a sov. Až do šedesátých let již minulého století zde pravidelně hnízdil sokol. Každým rokem zjara ochránci přírody sledují, zda se sokoli nevrátili. Bohužel se tak zatím nestalo. Zcela vymizela tokaniště tetřevů.

Užitečné informace

Prachovské skály jsou ve vlastnictví rodiny Šliků, vstup je zpoplatněn.

GPS pozice

N 50° 28.102', E 15° 17.106'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz