česky english deutsch <<< >>>

Skalní města

Borecké skály

Borecké skály se nacházejí západně od Rovenska pod Troskami v okolí vrchu Bor (360 m). Ve skalách vystupují slabě tmelené křemenné pískovce teplického souvrství české křídové pánve. Tvoří kru ukloněnou zhruba k jihozápadu pod úhlem 5–10°. Ze sedimentárních textur jsou pozorovatelné soubory šikmého zvrstvení decimetrových mocností. Pískovce u Borku jsou pěknou ukázkou tektonicky podmíněné kuesty, jejíž povrch se uklání k jihozápadu. Ústup čela kuesty se v tuto chvíli zastavil na čedičové žíle a pevnějších pískovcích v jejím okolí. Stěny všech údolí jsou lemovány skalními defilé i souvislými skalními stěnami o výšce do 20 m, skalní ostrohy jsou rozčleněné soutěskami a komíny. Samostatné skalní věže jsou méně časté a spíše je najdeme na samém čele kuesty. Čelo kuesty je rozčleněno stržemi a krátkými roklemi spadajícími k severovýchodu. Na patách skal se vytvořily trojúhelníkovité dutiny až převisy, někdy se zahlubující i více než 10 metrů do skály chodbami oválného průřezu. Jejich výskyty v úzkých skalních blocích občas vedou ke vzniku skalních brán.

Skalní brána

Skalní brána

V dolních úsecích údolí vznikly převislé skály až 15 m dlouhé. Mikroreliéf vykazuje převahu tvarů odvozených od destrukce skalních kůr, včetně obdélníkové a polygonální sítě prasklin. Voštiny sledují vrstevní plochy a spojují se do skalních říms, na měkkých pískovcích bez skalních kůr vznikly rombické voštiny. Vzácné jsou stěnové škrapy.

Škrapy

Škrapy

Železitý tmel dává vznik různým formám železitých inkrustací; nejčastější jsou zvlněné až trubicovité útvary a zbytky destruovaných svislých desek.

Břeh rybníka v Boreckých skalách

Břeh rybníka v Boreckých skalách

GPS pozice

N 50° 32.325', E 15° 13.907'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz