česky english deutsch <<< >>>

Lidová architektura

Kopicova skalní galerie

Kopicova skalní galerie patří mezi zajímavé turistické cíle. Okolí Kopicova statku je známé sochařskými výtvory. Před statkem stojí socha sv. Jiří drakobijce z počátku 19. století od Jana Chládka mladšího. Originál je vystaven v Muzeu Českého ráje v Turnově a kopii zhotovil akad. sochař J. Novák. Kopicův statek, původně zvaný Jirošova rychta, postavil v roce 1787 Jiří Jiroš. Z chalupy později pocházel František Jiroš (1824–1902), který byl od roku 1865 historicky prvním starostou nově zřízeného turnovského okresu. V roce 1932 se na statek přiženil Vojtěch Kopic (1909 – 1978), který byl sedlákem a lidovým umělcem. Na pavlači statku měl varhany, na které pravidelně hrál. Se zájmem ho tak poslouchali výletníci, kteří ke statku přicházeli z blízkých rekreačních středisek v Sedmihorkách a na Hrubé Skále. Skalní galerii tvoří asi 300 metrový okruh v okolí statku. Vojtěch Kopic vytesal od roku 1940 ve skalách v lese za statkem za 38 let desítky reliéfů do šikmo zvrstvených hruboskalských pískovců. Svérázné umělecké dílo zahrnuje okolo čtyřiceti plastik a reliéfů, které jsou doplněny texty, básničkami, citáty a letopočty. Lidový sochař Kopic používal jen jednoduché nářadí, jako byl upravený krumpáč, špičák a palička. Nejdříve znázornil v roce 1940 kapli se sv. Václavem a naposled pak v roce 1978 kněžnu Libuši. V pískovcových skalách lze vidět desítky reliéfů s tématy z české historie a přírody. Následuje přehlídka bájných a historických postav z českých dějin, mezi kterými nechybí sv. Václav, Přemysla Oráče, kněžna Libuši, Horymíra se Šemíkem, sv. Cyrila a sv. Metoděje, Jana Žižku, Jana Husa, císaře Karla IV., krále Jiřího z Poděbrad, J. A. Komenského, prezidenta T. G. Masaryka a mnoho dalších. Svatá Anežka Česká je patronkou nemocných, chudých a trpících a od 2. března 1991 také plynárníků. To proto, že vymohla u papeže Řehoře IX. výjimku ze zákazu vytápění klášterů palivovým dřevem. Vytesán je i slovenský zbojník Juraj Jánošík. Matka s dítětem sou symbolem za druhé světové války barbarsky zničených Lidic. Děti upoutá perníková chaloupka a několik zvířat, například jelen, muflon, lev a nebo pes.

GPS pozice

N 50° 33.353', E 15° 9.503'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz