česky english deutsch >>>

Lidová architektura

Boučkův statek

Boučkův statek je umístěný ve středu obce Malá skála, hned za mostem přes Jizeru Roubená patrová budova je jednou z typických lidových staveb geoparku. Jako skvost lidové architektury je Boučkův statek národní kulturní památkou. Veřejnosti byl statek předán v roce 1988. Boučkův statek je nejzachovalejší roubený statek Horního Pojizeří. Jeho architektura zůstala neporušená od rozsáhlé přestavby v roce 1813. Součásti statku bylo zázemí pro koně, protože hospodáři si přivydělávali jako formani. Chlévy a zadní bok stavení jsou zděné. Hospodářský komplex je doplněn stodolou. Bývalý výměnek je přízemní, roubený, obdélného půdorysu, s pavláčkou před vchodem do síňky Ve sroubku s pavláčkou před vchodem bydleli ještě na počátku 20. století řezníci a ve zděné části předního traktu statku býval krám, který Boučkovi pronajímali. Statek je kryt sedlovou střechou krytou šindelem s vysokou členitou lomenicí. Štítové průčelí má v roubené části tři okenní osy a ve zděné části jednu osu. Pozornosti zasluhují empírově orámovaná okna světnice. Jde o nejhezčí klasicistní orámování oken, jaké se v lidové architektuře regionu zachovalo. Pod jeho vlivem byla upravována okna v širokém okolí. Síň je zpřístupněna původními klasicistními dveřmi, zasazenými do pískovcového ostění. Ve velké světnici dole bývala pec, vytápěná z černé kuchyně. Místnost, kde je v současnosti historická expozice býval seník, se nazývala „na klenutí“ a jsou v ní zachovány dveře, kterými se podávalo seno. Všechny další půdní prostory byly využity na uskladnění sena. V současné době je ve statku umístěna v přízemí hospoda, v patře sezónní turistické informační středisko, doplněné maloskalskou galerií a muzeem. Muzeum má expozici zaměřenou na historii Maloskalska. Na hanbalkách jsou pravidelně pořádány výstavy. Společnost výtvarníků a přátel obce Malá Skála provozuje historickou expozici s fotografiemi, obrazy, starými tisky a exponáty ze, skla atd. Sbírka obrazů a plastik představuje díla Josefa Jíry a dalších více než 120 českých výtvarných umělců 20. století. Hospoda prezentuje typickou českou kuchyň, která je vyhlášená široko daleko.Utulný interiér je klasicky „roubenkový“, s velkou pecí a dřevěnými lavicemi. Za pěkného počasí je příjemné venkovní posezení na dvorku pod košatou lípu.

GPS pozice

N 50° 38.188', E 15° 11.463'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz