česky english deutsch <<< >>>

Údolí Plakánek

Nepřívěc

Nepřívěc je malá vesnice, část obce Libošovice v okrese Jičín. Žije zde pouze asi 37 obyvatel (2001) a 30 domů (2009).

Přesto se v této obci nachází pěkný kostel u hřbitova a socha Jana Nepomuckého. Kostel sv. Kříže je původně gotický. Gotiku můžeme zhlédnout v presbytáři. Kostel byl zbarokizovaný na počátku 18. století. Jedná se o obdélníkový, jednolodní kostel, s polygonálně uzavřeným presbytářem s původní sakristií na severní straně a s předsíní při lodi.

Loď je postavena z kvádrů. Můžeme zde vidět barokní tabulový štít. Vnitřek lodi je plochystropý. Původně byla členěna hrotitými okny s jednoduchými kružbami. Presbytář je bez opěráků, vyhotovený rovněž z kvádrů. Nacházejí se zde dvě okna jako v lodi. Na jižní straně je vybudováno širší okno, hrotité s dvojitou pozdně gotickou kružbou. Presbytář je sklenut křížem a závěrem, s klínovými vyžlabenými žebry. Do sakristie je vyhotoven hrotitý portálek.

Sakristie je sklenuta žebrovým křížem z doby po roce 1506. Zařízení ze 17. – 19. století. Hlavní oltář je barokní z 1. poloviny 18. století, portálový, sloupový, s nikou, v níž se nachází gotická socha Madony z konce 15. století, kolem stojí velmi kvalitně vyřezané sochy andělů. Na portálech stojí rokokové sochy sv. Petra a sv. Josefa. Dva boční oltáře jsou barokní, se sochami sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století. Kazatelna je taktéž raně barokní z 2. poloviny 17. století. Má vzhled šestibokého hranolu s okřídlenými emblémy čtyř evangelistů a znakem. V triumfálním oblouku je k vidění socha sv. Kryštofa z 1. čtvrtiny 18. století. Zvonice kostela je opět barokní z 2. poloviny 18. století, zděná, šestiboká, hladká, se šindelovou cibulí , se zvonovou stolicí od tesaře Jana Hájka z roku 1786. Socha sv. Jana Nepomuckého není barokní, ale klasicistní z roku 1811.

GPS pozice

N 50° 29.057', E 15° 10.159'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz