česky english deutsch <<< >>>

Údolí Plakánek

Pěnovcová kaskáda

V nadloží hlavního pískového tělesa Plakánku dochází v nejvyšší části skal k rychlému střídání různých litologií včetně polohy prachovcovitého pískovce a prachovce. Tento úsek představuje přechod do rohateckých vrstev. Ještě výše, na plošinách podél údolí jsou zachovány i mladší slínovce a vápnité jílovce březenského souvrství. Díky nim se na hranách údolí vytvářejí četná pěnovcová tělesa, v současnosti rychle narůstající.

Pěnovce vznikají tak, že voda obsahující oxid uhličitý (CO2) prochází vápnitými jílovci, z kterých vymývá vápenec (CaCO3). Po vývěru této nasycené vody, dochází k vysrážení karbonátů. Nejintenzivněji srážení probíhá v místech, kde voda přepadá, provzdušňuje se a dochází k největším únikům CO2. Velký vliv mají také rostliny, nižší (řasy, mechy) i vyšší, které z vody odebírají CO2 a přispívají tak k urychlení srážení a zároveň poskytují plochu pro srážení kalcitu. Prakticky nelze posoudit, zda je při vzniku pěnovců důležitější vliv biogenních procesů nebo prostý únik CO2 přirozenou cestou (Žák et al. 2001). Intenzita procesů souvisejících se vznikem pěnovců závisí zejména na klimaticky kontrolovaných faktorech. Zvláště pak na koncentraci CO2 v půdním vzduchu infiltrační oblasti a na srážkách. Koncentraci CO2 v půdě ovlivňuje například množství organického materiálu, přítomnost bakterií a organismů, typ půdy a teplota.

Vznik pěnovců je rychlý, proto se může stát, že v nich nalézáme zkamenělý současný hmyz. Pěnovce jsou velmi křehké horniny, které se dají jenoduše zničit, proto prosíme nedotýkejte se jich, ať nedojde k jejich porušení.

GPS pozice

N 50° 28.672', E 15° 8.850'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz