česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Stodůlecký Vrch

Původní název této malé osady, kdysi se nacházející na samých hranicích, Stadlberg, znamenal v překladu „seník na kopci“. Zdejší stavení jsou doložena poměrně pozdě, až roku 1757 u příležitosti pronájmu tamějších pozemků prvním obyvatelům. Stadlberg byl dlouho chápán jako „předměstí“ blízkého městečka Pohoří. Roku 1841 se uvádí Klein-Stadlberg na české straně a Gross-Stadlberg v Rakousku, oba však dohromady tvořily jednu osadu. V roce 1930 zde žilo 113 obyvatel. Osada Stadlberg zároveň obdržela české jméno Stodůlecký Vrch, neodpovídající původnímu názvu. Po konci druhé světové války byla česká část Stadlbergu hrubě zlikvidována, Zatím co rakouská přečkala bez potíží do dnešních dnů. V letech 1983–1984 tam u hranic postavil stavitel Erich Bierampl tzv. „Bucherser Gedenkkapelle“ coby náhradu za „ztracený“ poutní kostel v Pohoří. Slavnosti svěcení tohoto svatostánku byl přítomen i hrabě Ferdinand Buquoy s chotí. Ve zmiňovaném kostelíčku visí dřevěné tabule s přehledy padlých vojáků z pohořské farnosti.

GPS pozice

N 48° 35.860', E 14° 42.831'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://