česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny jižních Čech

Nevězice

Okolí bylo dle archeologických nálezů (nálezy bronzových předmětů v mohylových hrobech) osídleno již v mladší době bronzové, tj. 1000 – 700 let př. n. l. Navíc bylo na jihovýchodě obce objeveno keltské oppidum z 1. st. př. n. l. První historicky doložená zpráva o obci samotné je však až z roku 1440. Nevězice byly součástí varvažovského statku, který vlastnil řád Maltézských rytířů, který byl v r. 1847 prodán Schwarzenberkům. Nevězice vešly do povědomí lidí vyhlášenou řemeslnickou zručností místních zedníků, o kterých se zmiňuje např. i K. J. Erben v Českých národních písních. Dodnes se v obci zachovala řada selských statků a domkařských chalup z 18. – 19. st. O historickém vývoji regionu a zdejší krajině více napoví turistické stezky: zelená stezka Orlík – Zvíkov či červená stezka ze Sušice do Příbrami.

Hostinec na návsi obce Nevězice

Hostinec na návsi obce Nevězice

GPS pozice

N 49° 28.659', E 14° 9.184'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://