česky english deutsch >>>

Litoměřice

Kalich, Dům pod bání

Původně pozdně gotický dům z první poloviny 16. století, který pro rodinu Mrázů z Milešovky přestavěl do renesanční podoby italský stavitel Ambrož Balli, je významným městským domem v Litoměřicích. Erb rodiny Mrázů je vytesán na vstupním portálu a je také vyobrazen na dvorním průčelí. Jan Samuel Mráz nechal tento dům přestavět v letech 1570–1580 do dnešní základní podoby s kalichovitou bání. Dům byl používán nejen ke slavnostním příležitostem pro příbuzenstvo, ale byl i propůjčován vzácným návštěvám Litoměřic. Ve věži Kalichu se konala zasedání městské rady. Při zasedáních měl každý radní jedno okénko, do kterého vyvěšoval vlajku. Na první pohled tak bylo zřejmé, kteří radní se zasedání účastní. Po smrti majitele domu, Zikmunda Mráze, začal dům upadat. Velký zájem o dům měla obec, která se již v roce 1629 pokusila převést dům do vlastní správy. To se zdařilo až roku 1665 a byla opravena věž, poškozená bleskem v roce 1671. Z roku 1695 existují zprávy o vnitřních úpravách domu. Podle zachovalého znaku umístěného v podloubí zde byl až do roku 1830 umístěn úřad daně ze soli a nápojů a o čtyři roky později byl upraven v empírovém stylu. V roce 1877 bylo v přízemí umístěno první zdejší muzeum a v domě se střídala nejrůznější městská zařízení. V letech 1950–1953 probíhala další rekonstrukce objektu, kdy byl objeven malovaný obraz sv. Markéty bojující s lítou saní v síni prvního patra (zřejmě barokní). Do doby kolem roku 1695 se datují i objevené malované stropy ve druhém patře. V současné době v domě sídlí městský úřad a informační centrum.

Vyhlídková věž

Vyhlídková věž

Dům Kalich

Dům Kalich

Dům Kalich od kašny

Dům Kalich od kašny

Užitečné informace

Kontakt :

infocentrum Litoměřice,

litomerice@litomerice-info.cz,

+420 416 732 440

www.litomerice-info.cz

GPS pozice

N 50° 32.056', E 14° 7.908'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz